درباره فرمانداری

اهداف و وظایف
– برگزاری انتخابات متعدد و تهیه مقدمات و ساماندهی و هماهنگی هزاران نفر جهت انجام امورات اجرایی ، حمل و نقل ، تدارکات و امور امنیتی و …
– تشکیل مستمر و منظم جلسات شواری تامین شهرستان و کمیته ها ی امنیتی و حفاظتی و کمیسیون کارگری شورای تامین و همچنین نظارت بر تشکل ها
– نظارت مستمر بر ادارات و سازمان های دولتی در سطح شهرستان و بازدید مداوم از مراکز انتظامی و کلانتری ها محل فعالیت موسسات غیر دولتی مراکز آموزش عالی و دانشگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی و…….. شهرستان
– شرکت فعالانه در جلسات بدوی کفالت حوزه وظیفه ، تجدید نظر کفالت ، کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و هیاتهای حل اختلاف ، سازمان کار و امور اجتماعی ، بررسی صلاحیت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و کمیسیون کارگری ، کمیته های بحران واحدهای صنعتی تولیدی استان و……….
– تنظیم گزارشات ماهانه سیاسی انتظامی و امنیتی در سطح شهرستان
– هماهنگی کلیه امورات مربوط به تورهای ایست بازرسی نیروی مقاومت بسیج با نیروی انتظامی، سفرهای شخصیت ها، مقامات کشوری، راهپیمایی ها، همایش ها، مراسم و…..
– تشکیل پرونده برای تاسیس گروههای سیاسی و غیر سیاسی و همچنین صدور پروانه فعالیت برای موسسات خیریه و کانونها وNGO ها.
– برگزاری مستمر جلسات شورای اداری شهرستان و همچنین تشکیل جلسات متعدد با مسئولین ادارات مربوطه در قالب گروه های کاری مختلف و نیز کمیسیون تعزیرات جهت بررسی موانع و مشکلات رفاهی ، اجتماعی، اقتصادی، حوادث و سوانح غیر مترقبه و…….در سطح شهرستان و اتخاذ تدابیر لازمه.
– تشکیل مداوم جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت توزیع اعتبارات استانی و بررسی موانع و مشکلات اجرایی پروژه های عمرانی ، پیگیری جذب بودجه های استانی و ملی در جهت پیشبرد سریع پروژه های عمرانی شهرستان.
– بازدید مستمر از کلیه پروژه های عمرانی در دست اجرا در سطح شهرستان و پیگیری امورات معوقه در جهت حل و فصل موانع اجرایی آنها و همچنین پیگیری طرح های نیمه تمام ملی و استانی در سطح شهرستان.
– بررسی و مطالعه مشکلات متعدد اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و عمرانی شهرستانی و تهیه گزارشات تحلیلی مربوطه در جهت ترسیم راهکارهای کارشناسانه و اتخاذ تدابیر لازمه جهت رفع آنها.
– بررسی مصوبات شوراهای اسلامی، شهر، بخش ، شهرستان و روستا.
– برگزاری همایش و گردهمایی شوراهای اسلامی شهر – روستا و تشکیل کلاسها و برنامه های آموزشی برای اعضای آنها.
– تنظیم برنامه برگزاری مناسبت ها و تشکیل ستادهای مختلف و هماهنگی در جهت برگزاری و بزرگداشت اعیاد، ایام خاص و مراسم ویژه.
– توزیع و نظارت بر اعتبارات و دهیاریها.
– توزیع اعتبارات تسهیلات تکلیفی و همچنین کارگاههای اقتصادی زود بازده و…….
– تهیه و جمع بندی آخرین آمار شهرستان و تخلیص و طبقه بندی و تدوین چندین شناسنامه مهم آماری در زمینه های مختلف.
– جمع بندی و ارائه عملکرد مجموعه ادارات شهرستان در مقاطع مختلف.
– رسیدگی به موقع به شکایات و مشکلات مردم و جوابگویی به مراجعین حضوری و هماهنگی و انجام مکاتبات لازمه با ادارات ذیربط در جهت حل مشکلات مردم.
– فراهم آوردن موجبات اجرایی طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی.
– ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آنها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی
– اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و سوانح غیر مترقبه درسطح شهرستان.
– فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمانهای محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
– نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.
– شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه از محل اعتبارات استانی با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه ایدرچهارچوب سیاستهای و راهبردهای توسعه ملی.
– اجرای سایر وظایف و اختیارات مربوط مطابق مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷
– کلیه فعالیت های مذکور بنا به مقتضیات زمانی و بر اساس قوانین و مقررات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ملی ، استانی و محلی به صورت مستقیم و یا از طریق تشکیل ستادهای اصلی و فرعی ، گروه های کاری، کمیته ها ، کمیسیون ها ، شوراها و……… و با هماهنگی مدیران و کارشناسان و کارکنان دستگاههای دولتی در زمانبندی سالانه مربوط انجام می گیرد.